Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja - uvod

Što je apsolutna vrijednost realnog broja? To je broj koji nam kaže koliko je taj broj udaljen od ishodišta brojevnog pravca. (Razmisli, možemo li definirati apsolutnu vrijednost uređenog para?) Na isti način definiramo i apsolutnu vrijednost realnog broja - to je broj koji nam kaže koliko je taj broj udaljen od ishodišta kompleksne ravnine. Promotri donju uradak. S desne strane je točka koju možeš pomicati, a s desne strane je prikazan algebarski zapis te točke te apsolutna vrijednost tog kompleksnog broja. Možeš li samostalno zaključiti kako bismo izračunali apsolutnu vrijednost kompleksnog broja? Na kraju te čeka nekoliko pitanja. Dobro razmisli prije nego odgovoriš. Posluži se ovim uratkom da bi odgovorio na pitanja.
Sigurno si i sam zaključio da apsolutnu vrijednost kompleksnog broja možemo izračunati primjenom Pitagorinog poučka. Na taj način izvedemo formulu koja glasi

Kakva je po iznosu apsolutna vrijednost kompleksnog broja?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Kakve su apsolutne vrijednosti kompleksnog broja i njemu konjugiranog broja?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)