Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Graf funkce komplexní proměnné

Pohybem komplexního čísla A po grafu reálné funkce f(x) (zelená křivka) získáme jeho obraz w=f(A), kde funkci f uvažujeme jako komplexní funkci komplexní proměnné. Komplexní čísla w leží na černé křivce. Posuvníkem lze měnit hodnotu parametru a, který je v předpisu funkce f. V textovém poli lze změnit předpis funkce f. Zkuste změnit funkci f(x) na některou z funkcí: cos(a*x), (a*x)^2, (a*x)^3, 1/(a*x)