Teksten

Hoe voeg je een tekst in?

Klik in de GeoGebra Werkblad editor op + VOEG EEN ITEM TOE en selecteer Tekst in de lijst van mogelijke werkblad elementen.

Instructies

 1. Typ een titel (b.v. beschrijving, instructies, opdracht) voor deze tekst (optioneel).
 2. Typ de tekst die je il invoegen in je werkblad.
 3. Smuk je tekst op met volgende opties:
  • Tekst: Formateer je tekst (letterstijl en -groottte and size, uitlijning, lijsten, ...)
  •  Formule editor: Voeg wiskundige formules in en gebruik hierbij evt. wiskundige symbolen, pijlen of Griekse letters.
 4. Selecteer Klaar om het typwerk in het tekstvak af te sluiten. Klik daarna in de rechterbovenhoek op Opslaan om de wijzigingen in je werkblad op te slaan.

Hoe bewerk je een tekst?

Wanneer je je muisaanwijzer over een ingevoerde tekst beweegt, verschijnen de opties die je hebt om een tekst te bewerken. Je kunt ze selecteren door op het overeenstemmende ioon te klikken.
 • Bewerken: Wijzig de titel of breng veranderingen aan in de tekst.
 • Kopiëren: Kopieer het tekstitem wanneer je het nog een keer wil gebruiken elders in het werkblad .
 • Wissen: Wis de tekst in het werkblad.
Opmerking: Je kunt in het werkblad ook op een tekstitem klikken. Selecteer Klaar om het tekstitem af te sluiten. Selecteer daarna Opslaan in de rechterbovenhoek van de werkblad editor om je wijzigingen op te slaan.

How to Edit a Text

If you move your pointer over an inserted text, the editing options appear. Just select one of them by clicking on the corresponding icon.
 • Edit: Edit the heading or make changes in the text.
 • Copy: Copy the Text Element if you want to reuse (part of) it on the same Dynamic Worksheet.
 • Delete: Delete the text from your Dynamic Worksheet.
Note: Clicking on an inserted Text element will also allow you to edit the element. Select Done in order to close the Text Element. Then, select Save in the upper right corner of the Worksheet Editor to save your changes.