Vektoraddisjon

Dette dokumentet viser deg hvordan det ser ut når to vektorer legges sammen. Ved å flytte rundt på A og B endrer du på den ene vektoren, og ved å flytte på C og D endrer du på den andre vektoren. Vektoren mellom C og D flyttes inntil vektoren mellom A og B, og summen av de to tegnes opp. Det er altså den blå vektoren som er summen av de to røde.