Збир углова у троуглу (симулација)

Разломи овај троугао на три дела: - мишем Povuci! и доведи тачку A на тачку B - затим повлачи тачку C и доведи је такође на тачку B. Сва три темена троугла треба да се споје у једној тачки.
1. Који угао добијеш спајањем ова три угла у истом темену? 2. Колика је величина тог угла? 3. Колико степени износи збир величина углова у троуглу? Кликни на Запамти! Ideja apleta: Željko Vrabec, 2014.