Liczby pierwsze / Prime numbers

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Liczby
Kliknij w kwadraty, w których znajdują się liczby pierwsze Click on the squares, which are prime numbers
Przycisk Nowy - losowanie nowego zadania. Przycisk Sprawdź wyświetla, informację o poprawności rozwiązania. Ponowne kliknięcie w pokolorowany kwadrat zmienia jego kolor na biały. The button New - draw a new task. The button Check the display, information about the correct solution. Re-click on the colored square changes its color to white.