Halfrechte

1. Teken een halfrechte met oorsprong A. (KNOP 3 => Halfrechte door twee punten) 2. Geef deze halfrechte de naam [AB. (KNOP 10 => Tekst invoegen) 3. Versleep [AB. (KNOP 1 => Verplaatsen) Nu jij Teken de halfrechten [CD, [EF en [KM in drie verschillende kleuren. Plaats bij elke halfrechte de juiste naam. Versleep deze halfrechten.