Multimedia Learning

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "Multimedia Learning" Илтгэгч: МУИС, МКС-ийн багш, докторант Ц.Навчаа Хэзээ: 2011 оны 11 сарын 11-нд 16.20 цагаас Хаана: МУИС, МКС, 228 тоот Хураангуй Өнөө үед мэдээллийн технологийг ашигласан сургалтын янз бүрийн хэлбэрүүд болон сургалтанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх янз бүрийн аргууд бий болж, хөгжин түгэн дэлгэрсээр байна. Энэ олон янзын сургалт үр дүнтэй байхын тулд Суралцагч мультимедиагаар яаж танин мэдэж суралцдаг вэ?, Багш мультимедиа суралцахуйд нь тохируулан ямар зарчмыг баримтлан сургалтаа явуулах вэ? гэсэн асуултуудад хариулт өгөх Мультимедиа суралцахуйн олон онолуудаас Майер (Mayer R. E.)-ын үндэслэсэн Мультимедиа суралцахуйн танин мэдэхүйн онолын тухай, 7 үндсэн зарчмуудын тухай энэхүү илтгэлдээ танилцуулах болно.

multimedia-learning_mn

The Cognitive Theory of Multimedia Learning mn

Image
Image