Függvény

Definíció: Függvénynek nevezzük azt a hozzárendelést, amely az alaphalmaz minden eleméhez hozzárendeli a képhalmaz egy-egy elemét. Az alaphalmazt a függvény értelmezési tartományának nevezzük. Az elemek képét függvényértéknek , a függvényértékek halmazát pedig a függvény értékkészletének nevezzük. A függvény egyértelmű hozzárendelés.
Image
A függvények megadásához meg kell adnunk a függvény ér­tel­me­zé­si tartományátA ), a képhalmazát B ) és a hozzárendelés szabályát f ). Jelölés:    f : A  B ,    x  f ( x ) , ahol: f ( x ) a függvény x helyen felvett függvényértékét, A az értelmezési tartományt, B a függvény képhalmazát jelöli.