Femkantet tomt

[list] [*]Trekk i punktene B, C og E. [*]Se hvordan arealet av femkanten endrer seg. [/list] For at tomta skal kunne bestemmes entydig, må man enten kjenne vinklene eller lengden på diagonalene.