Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Betrouwbaarheidsintervallen van verkiezingspeilingen.

Vul de steekproefgrootte en de resultaten per partij in (in decimale notatie: 21,3 % wordt dus 0,213). De figuur toont de betrouwbaarheidsintervallen, afhankelijk van de gekozen betrouwbaarheid (90-95-99).
Belangrijk: de steekproef dient representatief te zijn!