Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kolmioiden luokittelu.

Tutustu tällä sovelluksella kolmioiden luokitteluun. Liikuttele pisteitä A, B ja C, ja selvitä itsellesi mikä määrää kolmion luokittelun. Milloin kolmio on teräväkulmainen, milloin tylppäkulmainen ja milloin suorakulmainen?