Overzicht van de transformaties

[b]Overzicht van de transformaties[/b] We starten de ict-week met een herhaling van de geziene transformaties. In onderstaand applet kun je de vier transformaties van de foto nog eens waarnemen. Klik onderaan op de >> net naast het getal 31 en vuur de transformaties af op deze dame. (Opmerking, als het scherm niet groot genoeg is, scroll dan met je muis en de SHIFT-knop ingeduwd tot gewenst formaat.) [b]Opdracht:[/b] Schrijf nu telkens de transformatie in symbolen. Beschouw de eerste foto als f1 en het beeld ervan als f2 enzovoort Noteer op je werkblaadje!

Als je deze oefening gedaan hebt, [color=#b20ea8]noteer op je werkblaadje de transformaties in symbolen[/color]. In de volgende applet kun je de oplossing controleren.

Spiegelingen - eigenschap 1

[b]Spiegelingen - eigenschap 1[/b] We gaan eigenschappen onderzoeken (om nadien snellere constructies te kunnen maken) Je weet van vorig schooljaar dat een rechte oneindig veel punten bevat. Twee punten bepalen precies één rechte. Als je drie collineaire punten bekomt, liggen deze op eenzelfde rechte. DUS: als we drie punten van een rechte spiegelen en deze drie spiegelpunten zijn collineair, weten we dat een spiegeling de collineariteit behoudt; m.a.w. het spiegelbeeld van een rechte is meetkundig gezien opnieuw een rechte. We voeren de transformatie uit. Duid op rechte m een punt A en een punt B aan en ook het snijpunt van rechte m met de spiegelas a noem je punt S. Nadien spiegel je deze drie punten door op de groene knop te klikken (groen is voor spiegelingen, herken je de notatie?): je klikt op het punt dat je wilt spiegelen en daarna op de spiegelas waarrond je wilt spiegelen. Doe dit voor zowel A als B. Je ziet de spiegelpunten en de constructielijnen maar niet hun naam. Maak deze zichtbaar en wijzig ze naar respectievelijk A', B' en S door met je rechtermuisknop op het punt te klikken en dan op 'Label tonen' en vervolgens op 'Naam wijzigen' te klikken. Teken de rechte A'S. Maak de naam zichtbaar voor deze rechte (label tonen / naam wijzigen van g_1 naar m'). Controleer nu of B' écht op deze rechte ligt. Gebruik daar de 10e knop 'relatie tussen twee objecten' en klik zowel punt B' als de rechte m' aan.

Wat stel je vast? Klik op het aanvinkvakje. Noteer je vaststelling op je werkblad.

Verschuivingen - eigenschap 1

[b]Verschuivingen - eigenschap 1[/b] Behoud de verschuiving de collineariteit? Verschuif de punten A, B en C van de rechte m volgens het gekleurde georiënteerde lijnstuk? Kies bij de gekleurde knoppen de [color=#0a971e][b]groene knop [/b][/color] voor verschuivingen (klik op de rode en selecteer daarna de groene), daarna op het punt en tenslotte op het georiënteerde lijnstuk volgens hetwelke je wilt verschuiven. Doe dit voor de drie punten. Hernoem de schuifbeeldpunten naar A', B' en C'. Teken de rechte A'B' met de 3de knop. Immers een rechte wordt bepaald door twee punten. Maak de naam van de rechte zichtbaar en hernoem ze m'. Controleer nu of het derde schuifbeeld, C', op de rechte m' ligt onder de 10e knop 'relatie tussen twee objecten'.

Wat stel je vast? Noteer je vaststelling op je werkblad.

Draaiingen - eigenschap 1

[b]Draaiingen - eigenschap 1[/b][br][br]We onderzoeken opnieuw de [b]collineariteit[/b], ditmaal bij draaiingen.[br][color=#c51414]Vul eerst op je werkblad de delen van deze oefening stap voor stap in alvorens het onderzoek te starten.[/color][br][br]Draai de punten X, Y en Z afzonderlijk rond het centrum O volgens een georiënteerde hoek BÂC (op de tekening alfa = 54°)[br][br][b][color=#741B47][u]WERKWIJZE:[/u][br]- klik bij de gekleurde transformatieknoppen op de knop voor [i]Draaien[/i][br]- op het punt dat je wilt draaien[br]- dan vul je de hoek alfa in (zie werkbundel voor werkwijze) !!!niet 54° als getal gebruiken!!![br]- op het draaicentrum, punt O in deze oefening[/color][/b][br][br]Doe dit ook voor de punten Y en Z van rechte m.[br][br]Hernoem de draaibeelden naar X', Y' en Z'[br][br]Teken de rechte X'Y'[br][br]Onderzoek de relatie tussen Z' en de rechte X'Y'
Wat stel je vast? Noteer je vaststelling op het werkblad.

Puntspiegelingen - eigenschappen 1,2,3

[b]Puntspiegelingen - eigenschappen 1,2,3[/b][br][br]Vermits een puntspiegeling eigenlijk een draaiing is over een hoek van 180°, gelden de vier geziene eigenschappen voor draaiingen ook voor de puntspiegeling.[br][br] [br][br]Even testen? We herhalen in dit applet drie van de draaiing:[br][br][i][b]1. collineaireit[/b][/i][br]Puntspiegel (zoek de paarse knop bij de gekleurde transformatiesknoppen) om het punt M de rechte m (dus puntspiegel A, B en C en hernoem naar A', B' en C')[br]Teken A'B' en noem de rechte ook m' ('Label tonen' en nadien 'Naam wijzigen')[br]Controleer de relatie van C' en de rechte m'[br][br][i][b]2. afstand[/b][/i][br]Meet de afstand tussen A en B[br]Meet de afstand tussen A' en B'[br][br][i][b]3. hoekgrootte[/b][/i][br]Meet de grootte van Ô tegenwijzerzin[br]Puntspiegel om het punt M de hoek Ô (dus de punten P, O en Q en hernoem de puntspiegelbeelden naar P', O' en Q')[br]Teken de benen [O'Q' en [O'P'[br]Meet Ô'
Wat stel je vast? Noteer alvast deze drie vaststellingen op je werkblad en onderzoek in het volgende applet de vierde eigenschap.

OEFENING 1

Los hier de eerste van vier oefeningen op! Je zoekt het spiegelbeeld van de twee getekende rechten a en b om rechte c. Je moét de eigenschappen gebruiken en toepassen (en dus zichtbaar tonen) door zo weinig mogelijk punten effectief te spiegelen om het spiegelbeeld te construeren. Zet het antwoord in het [color=#b20ea8]donkerroos[/color]

Sla de oefening op met als naam "Oefening 1.ggb" en load ze in de nieuwe uploadmap op!

Opdracht 1

Eerste opdracht op papier: teken het spiegelbeeld van de groene loodlijnen om de rode rechte a[br]Gebruik je eigenschappen om zo weinig mogelijk punten effectief te moeten spiegelen!

Information