Kollisjoner

Justere hastighet, masse med glidebryterne. Bruk knappene til å kjøre, pause, og nullstille simuleringen.