Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Eerstegraadsfuncties

1. De betekenis van a en b

In deze applet kan je de betekenis van 'a' en 'b' achterhalen. Als je a laat veranderen, let goed op het verloop van de grafiek (stijgen/dalen). Als je b laat veranderen zal je merken dat de grafiek opschuift. Hij gaat nu niet meer door de oorsprong.

Als de richtingscoëfficiënt positief is, dan zal de rechte

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

Welk verband is er te merken tussen 'b' en het snijpunt van de grafiek met de assen?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

2. Grafiek tekenen

Hierboven kan je via de schuifknop de uitleg zien hoe je een grafiek moet tekenen. Tekenen op jouw blad de gevraagde rechte.

3. Eigenschap rico

Verschuif in bovenstaande applet de schuifknoppen a en b. a is de waarde van de rico van rechte g, b is de waarde van de rico van rechte a. Schuif tot je twee evenwijdige rechten krijgt.

Wat valt je op aan de waarde van de richtingscoëfficiënten bij evenwijdige rechten?

4. Functiewaarde berekenen

Hierboven heb je een voorschrift gegeven. Bereken voor de gevraagde x-waarde de bijhorende y-waarde. Controleer nadien mbv de grafiek.