Dopplereffekt

Dopplereffekt

Dopplereffekt

Lys (elektromagnetisk stråling) udbreder sig som ringbølger. Lyskilden vist herunder bevæger sig mod højre og udsender en ny ringbølge hver gang der er gået en periode. Centrum for disse ringbølger er vist som gule punkter. Bølgelængden er afstanden mellem to bølgetoppe. En observatør til højre vil måle mindre bølgelængder end hvis lyskilden havde ligget stille - lyset vil være blåforskudt. En observatør til venstre vil måle større bølgelængder end hvis lyskilden havde ligget stille - lyset er rødforskudt.