De Binomiaalverdeling

Opwerpen van een munstuk

Je werpt 10 keer een muntsuk op. Bereken de kans op
  • 3 of minder keer munt
  • meer dan 5 keer munt
  • 7, 8, or 9 keer munt
  • juist 2 keer munt
Zoek ook hoe veel keer je munt werpt met een waarschijnlijkheid van P(a X b) = 0.8906.

Probeer het zelf...

Instructies

1.Selecteer de Binomiaalverdeling in het rolmenu. Opmerking: Er wordt een tabel gecreëerd met de waarschijnlijkheden voor  P(X  k) for 0  k  n .
2.Verander de parameter n in 10, omdat het muntstuk 10 maal wordt opgeworpen.
3.Toolbar ImageBereken de waarschijnlijkheid P(X  3) met de knop Linker. Opmerking: Je berekent de som van de waarschijnlijkheden dat je 0, 1, 2 of 3 keer munt werpt.
4.Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(6  X) met de knop Rechter. Opmerkinf: Je berekent de som van de waarschijnlijkheden dat je 6, 7, 8, 9 of 10 keer munt werpt.
5. Toolbar Image Bereken de waarschijnlijkheid P(7  X  9) met de knop Interval.
6. Gebruik de tabel om de waarschijnlijkheid P(X = 2) te bepalen.
7. Toolbar ImageZoek voor welke intervalgrenzen de waarschijnlijkheid gelijk wordt aan 0.8906. Tip: Je kunt de knop Interval gebruiken en de intervalgrenzen aanpassen door ze in de grafiek te verslepen.