Het GeoGebra scherm

Het volgende applet toont het  Tekenvenster en het  Algebra venster van GeoGebra. Het is een van de mogelijke Schermindelingen van GeoGebra, de Algebra Schermindeling. Verken het scherm en geraak vertrouwd met de belangrijkste elementen.
Knoppenbalk 
knop Opmaakwerkbalk
 knop Menu Toolbar Image
knoppen Ongedaan maken/ OpnieuwToolbar ImageToolbar Image
Opmerking: Je kunt het menu  Schermindelingen menu openen met de knop  Menu , en kiezen voor een andere Schermindeling (b.v. Meetkunde,  Rekenblad CAS,  3D Ruimtemeetkunde,  Kansrekenen).

Algebra Schermindeling

Flexibel gebruikersscherm

Het scherm van GeoGebra is flexibel. Je kunt het aanpassen aan je eigen noden. Voorbeelden Wil GeoGebra enkel gebruiken voor zuiver meetkundige constructies, dan gaat je voorkeur wellicht uit naar een blanco   Tekenvenster en een knoppenbalk. Wil je nadien aan analytische meetkunde doen, dan opteer je liever voor een   assenstelsel met een  rooster (beschikbaar via de   Opmaakwerkbalk). Een invoerbalk is dan weer handig voor algebraïsche invoer en analyse-toepassingen.

Verschillende schermen

GeoGebra biedt volgende Schermen aan:
Tekenvenster3D Tekenvenster
Algebra vensterComputer Algebra Systeem (CAS) venster
Rekenbladscherm waarschijnlijkheidsrekening
Deze verschillende schermen kan je tonen of verbergen via het menu  Vensters. Enkele vooraf gedefinieerde configuraties kan je selecteren in het menu  Schermindelingen.

Andere elementen van het scherm

Je kunt het GeoGebra-scherm aanpassen naar je eigen wensen door de standaard Schermindelingen aan te passen en er andere elementen aan toe te voegen: Het GeoGebra scherm biedt ook een waaier van dialoogvensters aan. Meer hierover vind je in de GeoGebra  Handleiding.