Kako koristiti Kalkulator vjerojatnosti

Što je Kalkulator vjerojatnosti?

Kalkulator vjerojatnosti omogućava prikaz i istraživanje mnoštva vjerojatnosnih razdioba. Samo odaberite vašu omiljenu razdiobu (npr. Normalnu razdiobu, Binomnu razdiobu) i prilagodite parametre. Napomena: Svaka razdioba ima specifične parametre koje morate zadati (npr. Normalna razdioba s aritmetičkom sredinom i standardnom devijacijom ).

Isprobajte sami...

Mogućnosti Kalkulatora vjerojatnosti

Toolbar ImageIzračunajte vjerojatnost P(a X) razdiobe. Napomena: Možete namjestiti rubove intervala a i b zamjenom njihovih vrijednosti u  prikazanoj formuli, ili pomičući ih na dijagramu.
Toolbar ImageIzračunajte vjerojatnost P(Xx) jednostrane lijeve razdiobe. 
Toolbar ImageIzračunajte vjerojatnost P(xX) jednostrane desne razdiobe . 
Toolbar ImagePrebacite se između funkcije gustoće vjerojatnosti i kumulativne funkcije razdiobe.