Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ganging (multiplikasjon) av tosifrede tall.

Ganging (multiplikasjon) av tosifrede tall Hjelper deg med å regne gangestykker av typen 23 * 25 = 575. Bruk rutenettet til å telle antall firkanter. Tell hver av fargene og legg svarene sammen.