Problema 2 PAU juny 2014 Matemàtiques CCSS Sèrie 4

Una empresa d’informàtica fabrica ordinadors portàtilsi de taula i ven tots els que fabrica. L’empresa té capacitat per a fabricar3.000 ordinadors. Per qüestions de mer­cat, el nombre d’ordinadors de taula no pot ser inferior a la meitat del nombre de por­tàtils, però tampoc no pot superar el nombre de portàtils. L’empresa guanya 100 € per cada ordinador de taula, i un 20 % més en la venda de cada portàtil. Quants ordinadors de cada classe ha de fabricar per a maximitzar els beneficis?