Rationella tal

Här kan du träna olika moment inom bråkräkning. Det finns fyra olika övningar. I de två första bör du undvika bråk där täljaren är större än nämnaren. Varje bråk använder två glidare, en för täljaren och en för nämnaren. Om du vill återställa alla inställningar till startläget kan du använda återställningssymbolen i högra hörnet. 1. Träna förkortning genom välja olika täljare och nämnare och studera förkortat uttryck. 2. Undersök multiplikation genom att välja två bråk. Vad visar de olika färgade delarna? Hur ses resultatet i figuren? 3. Träna division genom att slumpa fram nya bråk. Detta görs med återställningssymbolen. 4. Träna addition genom att slumpa fram nya bråk.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB