Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Primers exercicis amb el geogebra

Construir o dibuixar?

En el geogebra construir no és el mateix que dibuixar. Fer una construcció vol dir dibuixar uns elements del pla que compleixen unes condicions i que les compleixen SEMPRE, encara que intentem desmuntar-la. Per exemple: Podem dibuixar un quadrat amb quatre segments paral·lels dos a dos, però si movem els segments podem desmuntar-lo. Si construïm un quadrat no el podrem desmuntar de cap manera. Comprova-ho en el següent applet:

Full en blanc

Exercicis a fer en el full en blanc o en un fitxer geogebra teu:

1. Construeix tres rectes paral·leles. 2. Construeix dues rectes paral·leles i una perpendicular a elles. 3. Construeix un quadrat que pugui canviar de tamany. 4. Construeix un quadrat de 3x3 que no pugui canviar de tamany. 5. Construeix un rectangle de 5x3 que no pugui canviar de tamany. 6. Construeix dues rectes que sempre es tallin en el mateix punt 7. Construeix dues rectes que sempre formin un angle de 35º. 8. Construeix dues rectes perpendiculars que una es pugui moure recorrent l'altra. 9. Construeix un polígon de 4 costats. Dibuixa un punt a cada segment del polígon i que es pugui moure sobre ell. Ara dibuixa un altre polígon amb aquests nous punts. 10. Construeix un polígon de 4 costats. Dibuixa el punt mig de cada segment del polígon. Ara dibuixa un altre polígon amb aquests punts mitjos. Com és aquest segon polígon? AMB EL GEOGEBRA ES PODEN FER CONSTRUCCIONS PER OBSERVAR O DEMOSTRAR PROPIETATS! 11. Construeix una circumferència i un polígon irregular de 5 costats inscrit en ella. 12. Construeix una circumferència i un quadrat inscrit en ella. 13. Construeix una circumferència i un triangle equilàter inscrit en ella. Fes que el triangle giri sol. 14. Construeix un triangle isòsceles. 15. Construeix una circumferència amb un radi que variï segons el valor d'un punt lliscant. 16. Construeix un segment i una circumferència amb el seu centre que es mogui sol per sobre el segment. Fes que la circumferència variï sola de radi segons el valor d'un punt lliscant. 17. Construeix un circumferència amb una recta tangent a ella. 18. Construeix dues circumferències que es tallin en dos punts i que no es puguin separar. 19. Construeix una estrella de cinc puntes regular. 20. Construeix pas a pas un pentàgon regular tal i com l'heu fet a visual i plàstica. 21. Construeix un triangle, les mediatrius dels seus costats, el circumcentre i la circumferència circumscrita. 22. Construeix un triangle, les bisectrius dels seus angles, l'incentre i la circumferència inscrita. 23. Construeix un triangle, les seves mitjanes i el baricentre. 24. Construeix un triangle, les seves altures i l'ortocentre. 25. Construeix un angle inscrit en una circumferència que abasti un diàmetre. Quan mesura l'angle?