GeoGebra: exemples d'aplicació a Infantil i Primària

Formació al Departament de Didàctica de les Matemàtiques (Universitat de Barcelona) Gener-Febrer 2020
GeoGebra: exemples d'aplicació a Infantil i Primària

Taula de continguts