Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 43, blz. 46

Gegeven: familie functies f(x)=e^(x/2) + l*e^(-x/2) (l=lamda) Gevraagd: a) Experimenteer met grafiek van f door lamda te veranderen (verslepen) b) Toon aan dat f alleen extrema heeft als l > 0 c) Toon aan dat voor l >0 de toppen op de grafiek y=2*e^(x/2) liggen