Multiplikation av negativa tal

Styr faktorerna a och b med reglagen längst upp. Talet a representeras av en talpil (vektor) på tallinjen. Multiplikation (med bl.a. negativa tal) kan illusterars genom att dra i reglagen.