ΕΟΜΚ - Διαγράμματα

Για μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, επιλέγουμε την αρχική ταχύτητα, το χρονικό διάστημα και την επιτάχυνση/επιβράδυνση, και το πρόγραμμα σχεδιάζει τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις: x-t, υ-t και α-t.