Fig 003

Podeu anar movent els punts. [math]A, B, C[/math]. Apareix sempre l'angle [math]\alpha=\widehat{BAC}[/math]