Cópia de Càlculs estequiomètrics

Tema:
Càlcul
Movent el punt lliscant Conversió es visualitza l'evolució que experimenta el nombre de mols de cada substància a mesura que progressa la reacció. Els mols inicials dels reactius s'introdueixen en la cel·la corresponent del full de càlcul.