Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Bryły obrotowe

1: Poruszaj zielonym suwakiem na okręgu, aby wykonać zarys bryły obrotowej. 2: Naciśnij przycisk: Utwórz bryłę obrotową. 3: Użyj żółtego suwaka na okręgu, aby obejrzeć powstałą bryłę.
Dziękuję Danielowi Mentrard za układ wektorów bazowych.