Viikko 2

2.1 Kuvaajien piirtäminen
a) Piirrä funktioiden [math]f\left(x\right)=x^2+2x+1[/math] ja [math]g\left(x\right)=\frac{1}{2}x+3[/math] kuvaajat[br][br]b) Määritä funktioiden nollakohdat[br][br]c) Määritä funktioiden leikkauspisteet[br][br]d) Laske [math]f\left(1\right)+g\left(1\right)[/math] ja [math]2g\left(2\right)-f\left(3\right)[/math][br][br][i]Vihje: Merkitsemällä ":" funktion nimen ja yhtäsuuruus merkin väkiin määrittelet funktion, jonka jälkeen pystyt helposti laskemaan funktion arvoja esim. [/i][math]f\left(x\right):=x^2+2x+1[/math]
2.2 Kuvaajien tulkinta
a) Piirrä funktion [math]f\left(x\right)=-\frac{1}{3}x^3+x^2-1[/math][br][br]b) Millä muuttujan [math]x[/math] arvoilla pätee [math]f\left(x\right)=0?[/math][br][br]c) Millä muuttujan [math]x[/math] arvoilla pätee [math]f\left(x\right)<0?[/math][br][br][i]Vihje: Kirjoita syöttökenttään [math]f\left(x\right)<0[/math][/i]
2.3 Kuvaajien piirtäminen, tulkinta ja liu'ut
a) Luo liu'ut a, b ja c ja k ja piirrä funktio [math]g\left(x\right)=a\cdot x^2+b\cdot x+c[/math][br][br]b) Miten kertoimet a, b ja c vaikuttavat kuvaajan muotoon? Kirjoita vastauksesi alla olevaan GeoGebra-applettiin.[br][br][i]Vihje: Kirjoita syöttökenttään "a", "b" ja "c" erikseen. Luo tällä tavoin liu'ut nimeltä a, b ja c.[/i]
2.4. Kuvaajien piirtäminen, tulkinta ja liu'ut
a) Luo liu'ut a ja b. Piirrä funktio [math]f\left(x\right)=\left(x-a\right)\left(x-b\right)[/math][br][br]b) Miten luvut a ja b vaikuttavat kuvaajaan?[br][br]c) Mitä a ja b kertovat kuvaajasta?
2.5. Kuvaajien piirtäminen, tulkinta ja liu'ut
a) Luo liu'ut a, b ja c. Piirrä funktio [math]f\left(x\right)=ax^{^2}+bx+c[/math][br][br]b) Miten luvut a, b ja c vaikuttavat kuvaajaan?

Information: Viikko 2