Atávolság

Korábban gondolatokat cseréltünk az ntávolságról. Most egy másik "távolság" fogalommal kezdünk el foglalkozni. Nevezzük atávolságnak. A , pontok atávolsága: .

a) aellipszis:

Azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek két adott ponttól mért atávolságai összege állandó.

b) ahiperbola

Azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek két adott ponttól mért atávolságai különbségének abszolút értéke állandó.

c) akör

Azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek egy adott ponttól mért atávolsága egyenlő.

d) aApollóniusz

Azon pontok mértani helye a síkon, melyeknek két adott ponttól mért atávolságaik aránya állandó.