Osna simetrija

1.

1.Odredi osnosimetričnu sliku točke F ako je os simetrije BE

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

2.Odredi osnosimetričnu sliku dužine BC ako je os simetrije AD

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

3..Odredi osnosimetričnu sliku trokuta ASF ako je os simetrije BE

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

4.Odredi osnosimetričnu sliku trapeza FCDE ako je os simetrije FC

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.Preslikaj osnosimetrično dužinu AB preko osi x, a točku C preko osi y te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako)

6.Preslikaj osnosimetrično trokut DEF preko osi x te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako)