משוואת הישר

בפעילות זו חקרו את השפעת a ו-b על גרף הישר
1. מה קורה לישר כאשר משנים את a? 2. הציגו את השיפוע. צרו בעזרת הכלי "מדרגה" מדרגות נוספות דרך שתי נקודות שעל הישר 3. מה קורה לישר כאשר משנים את b? 4. עקבו אחר נקודות החיתוך של הישר עם הצירים. 5. נסו ליצור אלומות של ישרים בעזרת הכפתור "עקוב אחר הישר". סכמו ממצאכם.