La mosca

La imatge petita , la de la dreta, és una fotografia de la taula de billar de l'esquerra. En el moment de fer la foto, una mosca s'ha posat sobre la taula, en la posició indicada amb la X. Marca en la foto la posició que ocuparia la mosca. Argumenta matemàticament la teva resposta.