Είναι όμοια; (6)

Σύρετε τις κορυφές των τριγώνων για να τα κάνετε όμοια. Οι εικόνες θα αλλάζουν ανάλογα. Παρατηρήστε τις γωνίες των τριγώνων και τους λόγους των πλευρών τους.
Στις παραπάνω εικόνες μπορούμε να ελέγξουμε τη μορφή των Αστερίων μετακινώντας τις κορυφές των τριγώνων. Αν κρύψετε τους Αστερίες μπορείτε να πείτε τι πρέπει να ισχύει για να είναι τα τρίγωνα όμοια;