משולש לפי צ.ז.צ.

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבנו משולש חופף למשולש משתנה לפי צ.ז.צ
לפניכם משולש משתנה (גררו קודקודים ובדקו). כעת תבנו משולש השווה למשולש באורכי הצלעות ובגודל הזווית שביניהן מהנקודה שרטטו קטע שאורכו כאורך הצלע : הקישו על הסמלToolbar Image הקישו על ורשמו במסגרת שרטטו זווית שגודלה : הקישו על הסמלToolbar Image. הקישו על קצות הקטע שבניתם (ורשמו במסגרת שרטטו קרןToolbar Image מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה בנו על הקרן צלע השווה באורכה לצלע. שרטטו מעגל Toolbar Imageשמרכזו קודקוד הזווית ורשמו במסגרת הקישו על הסמלToolbar Image וסמנו את נקודת החיתוך של המעגל והקרן שרטטו את המשולש שהתקבל בדקו אם המשולש שהתקבל חופף למשולש גררו את קודקודי המשולש שקיבלתם. האם הוא ניתן לשינוי? גררו את קודקודי משולש ועקבו אחר השתנות המשולשים, נמקו.