Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Skala - förminskning

Skala förminskning
Undersök vad som händer när du drar i glidaren. Hur förändras skalan? Hur förändrar storleken på pennan när du ändrar skalan? Vad menas med skala 1:2? Beskriv hur bilden av pennan förändrats när skalan är a. 1:5 b. 1:10