Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Hyperboloid jednodílný

Jednodílný hyperboloid vznikne rotací přímky kolem mimoběžné osy. Každým bodem plochy procházejí dvě přímky, které určují tečnou rovinu.
Parametrizace Hyperb a Hyperb2 jsou ekvivalentní, vyjadřují tutéž plochu a tedy musí existovat regulární zobrazení, které převádí jednu parametrizaci ve druhou. Implicitní algebraické vyjádření: Circular hyperboloid by voracova.sarka on Sketchfab