Solució (exercici 2)

1. Escrivim la fórmula de la funció a la barra d'entrada, . 2. En representem els punts notables amb l'eina automàtica de GeoGebra:
Image
3. Creem la seva derivada escrivint f' a l'entrada. 4. En determinem els punts de tall amb l'eix horitzontal amb l'eina Intersecció: Toolbar Image
Image
5. Tracem perpendiculars a l'eix horitzontal que passin pels tres zeros de f' amb l'eina Perpendicular: Toolbar Image 6. Observació: no caldrà fer-ho pel punt (0, 0) perquè la seva perpendicular és l'eix vertical.
Image
7. Veureu que allà on les perpendiculars tallen la funció és on es produeixen els extrems:
Image