Međusobni položaj pravca i kružnice

Međusobni položaj pravca i kružnice

Postoje tri međusobna položaja pravca i kružnice: 1. Pravac siječe kružnicu u dvjema točkama. Taj pravac naziva se sekanta. 2. Pravac siječe kružnicu u jednoj točki (diralištu). Taj pravac naziva se tangenta. 3. Pravac i kružnica nemaju zajedničkih točaka