Ändringskvot

Författare/skapare:
Mathias Armbäck
En genomsnittlig förändring kallas ändringskvot. Det kan exempelvis vara hyror, temperaturer eller sträckor. Förändringarna är oftast över perioder så som ökning/år, ökning/sekund eller minskning/timme.
Om man ska ta reda på ändringskvoten av något, till exempel hastigheten hos en bil. Då tar man hur långt bilen förflyttat sig, sträckan, under en viss tid . Om bilen förflyttat sig 180 km på två timmar får vi ut genomsnittshastigheten som .
När vi studerar detta som exempelvis i ett koordinatsystem räknar vi skillnaden i y-led genom skillnaden i x-led. Som skrivs med grekiska bokstaven Δ "delta", Δy genom Δx. En genomsnittlig förändring kallas ändringskvot.

Studera gärna hur ändringskvoten förändras. Du kan själv välja vilket funktion, f(x), som ska studeras och Δx mellan 0 och 20. Tänk på att decimaltal skrivs med . och inte ,.

Här är en anpassad graf för temperaturen i Oskarshamn 2016-06-29

Uppgift 1

Vad är den genomsnittliga temperaturförändringen de 20 första timmarna? Skriv ditt decimalsvar med ,

Uppgift 2

Vad är den genomsnittliga temperaturförändringen mellan klockan 15:00 och 16:00?

Uppgift 3

Vad är temperaturförändringen mellan 08:30 och 10:15?

Uppgift 4

Hur räknar man ut ändringskvoten?

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
Kontrollera svaret (3)