Trammel

De trammel of de trammel van Archimedes is een constructie die een ellips tekent.

Information: Trammel