Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

TEOREMA DEL COSINUS

Demostració dinàmica del teorema del cosinus i comprovació del resultat Polsa en el play REPRODUCE per comenzar la construcció. Al finalitzar podràs moure els vèrtex B i C i observaràs com es manté la igualtat