Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvilket tal er det røde punkt på?

Trin-for-trin

  1. Lav et tilfældigt punkt på x-aksen. (tilfældigmellem[-5,5], 0)
  2. Indsæt en knap, der opdaterer konstruktionen.Toolbar Image
  3. Lav vha. inputfeltet en variabel, der hedder "gæt" og sæt den til "?"
  4. Indsæt et tekstfelt og hægt det til "gæt" . Toolbar Image
  5. Lav 2 tekster, der siger hhv. "Rigtigt" og "Prøv igen". Toolbar Image
  6. Få de to tekster til at være synlige, når gæt == x(A).
  7. Lav en variabel, der hedder "igang" og sæt værdien til "false".
  8. Lav dette script på tekstfeltet "Ved klik". TildelVærdi[igang, true]
  9. Tilføj noget til scriptet i knappen, der får den til at indstille "gæt" til "?".
  10. Tilføj noget til scriptet i knappen, der får den til at indstille "igang" til "false".