La derivada (dossier Geogebra d'en Pep Bujosa).

Tema/es:
Derivada
Exercici per a visualitzar el pendent i la funció derivada d'una funció. Aquest exercici pertany als dossiers d'En Pep Bujosa per aprendre a utilitzar Geogebra.
f(x)=0.1x² - x - 1 és la funció original i la seva gràfica representa una paràbola. Com serà la seva derivada? (Pots contestar la pregunta observant l'applet) Si modifiques la funció original per f(x)=x^3 + 2 x^2 +x-5, com serà la representació gràfica de la seva derivada?