Polynomiel regression

Forfatter
JL@MFG.DK
De røde punkter nedenfor viser antallet af immigranter til Tjekkiet i årene fra 2004-2013 (kilde: Eurostat) Der ses også en graf for en regression på et polynomium , hvor er år efter 2004.
  1. Prøv at ændre graden af polynomiet (tallet i tekstfeltet). Hvordan tilpasser modellen sig til punkterne når graden ændres? Hvor lille/stor kan graden blive?
  2. Slå "vis g'" til. Hvad betyder i denne model (hvad er enheden for væksthastigheden)? Hvor godt passer væksthastighederne med den faktiske udvikling (punkterne)? Hvor godt passer tidspunkterne for modellens kritiske punkter på den faktiske udvikling? Prøv for forskellige grader.
  3. Slå "vis årlig ændring" til. Ændringerne er beregnet i forhold til året før. Sammenlign de årlige ændringer med g'(x) for forskellige grader, og prøv at sige noget generelt om sammenhængen.
  4. Slå "vis årlig ændring" og "vis g'" fra igen, og prøv at svare på følgende: Hvor velegnet er denne modeltype til at fremskrive data (f.eks. forudsige tallet for indvandring i år 2015)? Prøv for forskellige grader af polynomiet.