Výpočet čísla pí (Archimedes a obsah kruhu :)

Sleduj pomer obsahu opísaného (vpísaného) n-uholníka pri zmene počtu vrcholov n.