Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Diophantische vergelijking

Onderzoek of er enkel oplossingen zijn bij ax+by=c als geldt: c deelbaar door GGD(a,b). ook wel de stelling van Bachet-Bezout genoemd.
Verschuif de waarde van x. Als je een oplossing voor de vergelijking hebt, zie je dat vanzelf.