rakende cirkels

Onderwerp:
Cirkel
Bouw stapsgewijs de constructie op met de navigatiebalk.

Constructie

  • Construeer het lijnstuk |CD| en de twee Archimedische cirkels.
  • Construeer de lijnstukken |AD| en |BD| en bepaal de snijpunten E en F met de onderste cirkelbogen.
  • Construeer de recte EF.
  • Teken de cirkel met diameter |CD|.
  • Bepaal de snijpunten G en H van de rechte EF met de bovenste cirkelboog.
De punten G, C en H liggen op een cirkel met middelpunt D.